Trụ hộp đèn đường Pastuer -Trần Quốc Toản , quận 3, Tp. HCM

Trụ hộp đèn đường Pastuer -Trần Quốc Toản , quận 3, Tp. HCM

 Trụ hộp đèn  đường Pastuer -Trần Quốc Toản , quận 3, Tp. HCM

Đối tác vàng