Lightbox - Công viên Hoàng Văn thụ, Q. Tân Bình, HCM - 2016

Lightbox - Công viên Hoàng Văn thụ, Q. Tân Bình, HCM - 2016

Trụ pano công viên Hoàng Văn Thụ,  Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Đối tác vàng