Lightbox - Công trường Melinh-TTTM quốc tế, Quận 1, HCM - 2016

Lightbox - Công trường Melinh-TTTM quốc tế, Quận 1, HCM - 2016

01 Trụ hộp đèn đường Công trường Melinh-TTTM quốc tế, quận 1, Tp. HCM

Đối tác vàng