Lightbox - 130 Cao Thắng, Quận 3, HCM - 2016

Lightbox - 130 Cao Thắng, Quận 3, HCM - 2016

Trụ hộp đèn đường số 130 Cao Thắng, quận 3, Tp. HCM

Đối tác vàng