Lightbox - 02 Công trường Melinh-Melinh point, Quận 1, HCM - 2016

Lightbox - 02 Công trường Melinh-Melinh point, Quận 1, HCM - 2016

02 Trụ hộp đèn đường Công trường Melinh-Melinh point, quận 1, Tp. HCM

Đối tác vàng