Billboard -Trung tâm Văn hóa Quận Thanh Xuân, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, HN - 2017

Billboard -Trung tâm Văn hóa Quận Thanh Xuân, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, HN - 2017

Billboard -Trung tâm Văn hóa Quận Thanh Xuân, Lê Văn Lương -  Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, HN - 2017

Đối tác vàng