Billboard - Ngã 3 Âu Cơ - Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, HN - 2017

Billboard - Ngã 3 Âu Cơ - Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, HN - 2017

Billboard - Ngã 3 Âu Cơ - Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, HN - 2017

Đối tác vàng