Billboard - Công viên Nghĩa Đô, Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy, HN - 2017

Billboard - Công viên Nghĩa Đô, Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy, HN - 2017

Billboard - Công viên Nghĩa Đô, Nguyễn Khánh Toàn, Q.Cầu Giấy, HN - 2017

Đối tác vàng