Billboard - Bồn nước chợ Bình Chánh, QL1A, Bình Chánh, HCM - 2016

Billboard - Bồn nước chợ Bình Chánh, QL1A, Bình Chánh, HCM - 2016

Billboard - Bồn nước chợ Bình Chánh, QL1A, Bình Chánh, HCM - 2016

Đối tác vàng