Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM

Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM

 Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM

Đối tác vàng