Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM 2018

Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM 2018

 Billboard 2B Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP HCM 2018

Đối tác vàng