Billboard - (06) 07B Quốc Lộ 1B, Xã Liên Ninh, HN - 2017

Billboard - (06) 07B Quốc Lộ 1B, Xã Liên Ninh, HN - 2017

Billboard - (06) 07B Quốc Lộ 1B, Xã Liên Ninh, HN - 2017

Đối tác vàng