Quảng cáo hội trợ triển lãm,biểu diễn thời trang, sự kiện và tài trợ khuyến mãi.

Đối tác vàng